Betingelser ved booking af strip

Følgende betingelser gælder primært booking af stripper i erhvervsøjemed; men er også udmærkede retningslinjer for booking af strip til private arrangementer. Ved booking til private arrangementer anbefales det også at se vores besvarelser af Q&A.

 

Aftaleforhold

Strip Danmarks strippere er freelance. Indgåede aftaler mellem arrangør og stripper er et aftaleforhold mellem arrangør og stripper. Strip Danmarks rolle begrænser sig alene til aftaleformidler.
Betaling for shows og optræden foregår direkte til stripper. Stripper sætter selv pris og betalingsmetode.

Ved booking af strip i erhvervsøjemed fremsender Strip Danmark en aftalebekræftelse til arrangør. Af bekræftelsen fremgår den aftalte pris og andre detaljer i aftalen, så som tid, sted mm. Strip Danmark fremlægger aftalen for både arrangør og stripper, og formidler kontakten mellem parterne.

Stripper kontakter arrangør senest 48 timer før arrangementets afholdelse.
Detaljer der ikke fremgår af aftalebekræftelsen aftales direkte mellem arrangør og stripper.
I tilfælde af usikkerhed omkring stripperens fremmøde kan arrangør kontakte Strip Danmark på telefon: +45 31 48 84 33.

Arrangøren skal oplyse telefonnummer som stripperen kan træffe arrangøren på. Både for at stripperen kan få bookingen verificeret og for at detaljerne omkring arrangementet kan aftales indbyrdes mellem arrangør og stripper.

 

Rammerne vedrørende afholdelse af show

Arrangøren skaber rammerne for showet. Tænk på at stripperen behøver gulvplads for at udføre showet. Gulvarealet bør ikke være under 3 x 3 meter. Undgå uhensigtsmæssige genstande på gulvet, såsom glasskår, ledninger, ølsjatter mv., der kan forsage stripperens tilskadekomst.

Hvis arrangøren har hyret stripperen til at servere bodytequila, skal arrangøren sørge for salt, citron, shotglas og tequila. Arrangøren skal også sørge for at stripperen har mulighed for fornøden soignering under serveringen af bodytequila (et par fugtige og rene viskestykker).

Arrangøren skal give stripperen mulighed for privat omklædning før og efter showet.
Der skal være mulighed for at stripperen kan soignere sig.
Stripperen skal have adgang til toilet, vask og spejl.

 

Stripperens sikkerhed

Arrangøren skal tage hånd om stripperens sikkerhed.
Arrangøren skal sikre at stripperen frit kan bevæge sig mellem omklædningsrum og området for showets afvikling, uden at blive forulempet fysisk og uden fare for tilskadekomst.
Arrangøren skal sikre at stripperens kostume bliver returneret til stripperens omklædningsrum efter endt show.
Arrangøren skal sikre at stripperen ikke udsættes for tyveri – fx ved opbevaring af stripperens ejendele i aflåst skab eller rum under showet.

 

Musik

Stripperen medbringer selv musik – enten i form af ‘brændt CD’ eller anden type musikmedie – arrangøren skal sørge for at stripperens musik kan blive afspillet som en del af showet.
Arrangøren er ansvarlig for at alle Koda tilladelser er på plads. Stripperen er ikke ansvarlig for at søge tilladelse til brug af musik beskyttet af danske og internationale ophavsrettigheder. Ansvaret hviler alene på arrangøren.

 

Aflysning

Aftalen mellem arrangør og stripper er juridisk gældende som en mundtlig aftale. Dette betyder at stripper kan forlange sit honorar selvom arrangør aflyser arrangementet. Og det betyder at arrangør kan føre krav om erstatning for tabt omsætning som følge af stripperens aflysning af arrangementet.
Begge parter har dog ret til at aflyse arrangementet senest 48 timer før arrangementets start.
I tilfælde af aflysning skal den aflysende part øjeblikkeligt kontakte den anden part og meddele om aflysningen.
Hvis stripperen aflyser arrangementet bør parterne øjeblikkeligt kontakte Strip Danmark. Strip Danmark vil så vidt muligt skaffe en substitut, således at arrangementet alligevel kan finde sted.
Ved situationer som kan betegnes ‘force majeure’ (færdselsuheld, snestorm, optøjer osv.), der ikke gør det muligt for stripperen at nå frem, ophæves stripperens forpligtelser.

Strip Danmarks strippere er freelance og bærer selvstændigt ansvaret for aftaler indgået mellem arrangør og stripper. Strip Danmark kan ikke stilles til ansvar for strippere der ikke overholder aftaler indgået mellem arrangør og stripper.

 

Opfyldelse af betingelser

Stripperen har ret til at nægte at optræde hvis arrangøren ikke opfylder ovennævnte betingelser.
Hvis stripperen er mødt frem, men blevet forhindret i at udføre sit show pga. arrangørens forsømmelse af ovennævnte betingelser, er arrangøren fortsat forpligtet til at udbetale fuldt honorar til stripper.

 

Klager

I tilfælde af klager over stripperens afviklingen af aftalen, hører Strip Danmark gerne herom. Uden part i aftalen kan Strip Danmark ikke gøre noget umiddelbart, men vi kan tage initiativ til at imødegå fremtidige klager.

bliv stripper

Pin It on Pinterest