Betingelser ved booking af strip


Følgende betingelser gælder primært booking af stripper i erhvervsøjemed.
Ved booking til private arrangementer anbefales det at se spørgsmål og svar omkring at booke strip.


Aftaleforhold

Strip Danmark indtager rollen som aftale formidler i aftaleforholdet mellem arrangør og stripper. Vi udfærdiger papirerne hvori aftalens betingelser er beskrevet.
Arrangør er skyldig at afregne stripperens honorar direkte med stripper – heri har Strip Danmark ingen part.
Ved booking af strip i erhvervsøjemed fremsender Strip Danmark en aftalebekræftelse til henholdsvis arrangør og stripper.
Af bekræftelsen fremgår den aftalte pris og andre detaljer i aftalen, så som tid, sted mm.
Strip Danmark indhenter parternes accept af aftalen og sørger for at gøre aftalen gældende.

Rammerne vedrørende afholdelse af show

Arrangøren skaber rammerne for showet.
Tænk på at stripperen behøver gulvplads for at udføre showet. Gulvarealet bør ikke være under 3 x 3 meter.
Undgå uhensigtsmæssige genstande på gulvet, såsom glasskår, ledninger, ølsjatter mv., der kan forårsage stripperens tilskadekomst.
Hvis arrangøren har hyret stripperen til at servere bodytequila, skal arrangøren sørge for salt, citron, shotglas og tequila.
Arrangøren skal også sørge for at stripperen har mulighed for fornøden soignering under serveringen af bodytequila (et par fugtige og rene viskestykker).

Arrangøren skal give stripperen mulighed for privat omklædning før og efter showet.
Der skal være mulighed for at stripperen kan soignere sig.
Stripperen skal have adgang til toilet, vask og spejl.

Stripperens sikkerhed

Arrangøren skal tage hånd om stripperens sikkerhed.
Arrangøren skal sikre at stripperen frit kan bevæge sig mellem omklædningsrum og området for showets afvikling, uden at blive forulempet fysisk og uden fare for tilskadekomst.
Arrangøren skal sikre at stripperens kostume bliver returneret til stripperens omklædningsrum efter endt show.
Arrangøren skal sikre at stripperen ikke udsættes for tyveri – fx ved opbevaring af stripperens ejendele i aflåst skab eller rum under showet.

Musik

Stripperen medbringer selv musik – enten i form af ‘brændt CD’ eller anden type musikmedie – arrangøren skal sørge for at stripperens musik kan blive afspillet som en del af showet.
Arrangøren er ansvarlig for at alle Koda tilladelser er på plads.
Stripperen er ikke ansvarlig for at søge tilladelse til brug af musik beskyttet af danske og internationale ophavsrettigheder. Ansvaret hviler alene på arrangøren.

Aflysning

Aftalen mellem arrangør og stripper er juridisk bindende. Dette betyder at stripper kan forlange sit honorar selvom arrangør aflyser arrangementet. Og det betyder at arrangør kan føre krav om erstatning for tabt omsætning som følge af stripperens aflysning af arrangementet.
Eventuelle erstatningskrav skal rejses direkte mellem parterne – Strip Danmark vil være behjælpelig med at formidle erstatningskravet, men har ingen yderligere part.
Aftalen indeholder imidlertid retten til at aflyse arrangementet frem til 48 timer før arrangementets start.
I tilfælde af aflysning skal den aflysende part øjeblikkeligt meddele dette til Strip Danmark.
Reservationsgebyret refunderes ikke i tilfælde af arrangørens aflysning.
I det tilfælde at stripper aflyser, vil Strip Danmark, så vidt muligt, skaffe en substitut, således at arrangementet alligevel kan finde sted.
Ved situationer som kan betegnes ‘force majeure’ (færdselsuheld, snestorm, optøjer osv.), der ikke gør det muligt for stripperen at nå frem, ophæves stripperens forpligtelser.
I tilfælde af force majeure vil reservationsgebyret blive krediteret og refunderet.

Opfyldelse af betingelser

Stripperen har ret til at nægte at optræde hvis arrangøren ikke opfylder ovennævnte betingelser.
Hvis stripperen er mødt frem, men blevet forhindret i at udføre sit show pga. arrangørens forsømmelse af ovennævnte betingelser, er arrangøren fortsat forpligtet til at udbetale fuldt honorar til stripper.

Klager

I tilfælde af klager over stripperens afviklingen af aftalen, hører Strip Danmark gerne herom.
Vores strippere er professionelle freelancere underlagt samarbejdsmæssige retningslinjer i forhold til kundehåndtering. Skulle en stripper vise sig ikke at efterleve de samarbejdsmæssige retningslinjer udstukket af Strip Danmark, vil samarbejdet blive taget op til revurdering og om nødvendigt termineret.
Har du klager af måden vi har håndteret din booking på, er vi naturligvis også meget lydhøre.
Du kan enten ringe eller skrive til os.

Læs andre opslag fra bloggen:

Klar til at bestille strip?

STRIP DANMARK

Vi er Danmarks største strip bureau, og har i mere end 15 år beriget Danmark med fræk underholdning i form af strip.

© 2017 STRIP DANMARK

SUPPORT

Tlf: 71991924

Vi svarer telefonen
Man - Tor  10:00 - 19:00
Fredag       10:00 - 00:00
Lørdag       10:00 - 02:00

Pin It on Pinterest