Betingelser

Gældende betingelser ved erhvervs arrangementer

Booker du som privat, bør du orientere dig i vores betingelser for private arrangementer

Aftaleforhold

Strip Danmark indtager rollen som aftale formidler i aftaleforholdet mellem restauratør og artist. Vi udfærdiger papirerne hvori aftalens omfang og betingelser er beskrevet.
Restauratør er skyldig at afregne artistens honorar direkte med artisten – heri har Strip Danmark ingen part – medmindre særlig aftale om dette er indgået.
Ved booking af underholdning i erhvervsøjemed fremsender Strip Danmark en aftalebekræftelse til henholdsvis arrangør og artist.
Af bekræftelsen fremgår den aftalte pris og andre detaljer i aftalen, så som tid, sted mv.
Strip Danmark indhenter parternes accept af aftalen og sørger for at gøre aftalen gældende.


Restauratørens forpligtelser

Restauratøren skaber rammerne for showet.
Tænk på at en stripper behøver gulvplads for at udføre sit show. Gulvarealet bør ikke være under 3 x 3 meter.
Undgå uhensigtsmæssige genstande på gulvet, såsom glasskår, ledninger, ølsjatter mv., der kan forårsage artistens tilskadekomst.
Hvis restauratøren har hyret artisten til at servere bodytequila, skal restauratøren sørge for salt, citron, shotglas og tequila.
Restauratøren skal også sørge for at artisten har mulighed for nødtørftig soignering under serveringen af bodytequila (et par fugtige og rene viskestykker).

Restauratøren skal give artisten mulighed for privat omklædning før og efter showet.
Der skal være mulighed for at artisten kan soignere sig.
Artisten skal have adgang til toilet, vask og spejl.

Restauratøren skal tage hånd om artistens sikkerhed.
Restauratøren skal sikre at artisten frit kan bevæge sig mellem omklædningsrum og området for showets afvikling, uden at blive forulempet fysisk og uden fare for tilskadekomst.
Restauratøren skal sikre at stripperens kostume bliver returneret til stripperens omklædningsrum efter endt show.
Restauratøren skal sikre at artisten ikke udsættes for tyveri – fx ved opbevaring af artistens ejendele i aflåst skab eller rum under showet.


Musik

Artisten medbringer selv musik – almindeligvis på en ekstern lydkilde som fx iPod eller smartphone – restauratøren skal sørge for at artistens musik kan blive afspillet som en del af showet.
Restauratøren er ansvarlig for at alle Koda tilladelser er på plads.
Artisten er ikke ansvarlig for at søge tilladelse til brug af musik beskyttet af danske og internationale ophavsrettigheder. Ansvaret hviler alene på restauratøren.


Aflysning

Aftalen mellem restauratør og artist er juridisk bindende. Dette betyder, at artisten kan forlange sit honorar selvom restauratør aflyser arrangementet. Og det betyder, at restauratør kan rejse krav om erstatning for tabt omsætning som følge af artistens udeblivelse.
Eventuelle erstatningskrav skal rejses direkte mellem parterne – Strip Danmark vil være behjælpelig med at formidle erstatningskravet, men har ingen yderligere part.
Aftalen indeholder imidlertid retten til at aflyse arrangementet frem til 48 timer før arrangementets start.
I tilfælde af aflysning skal den aflysende part øjeblikkeligt meddele dette til Strip Danmark.

Dersom artisten rammes af sygdom, og som følge deraf tvinges til at aflyse, betragtes dette som rimelig årsag til aflysningen og friholder artisten for ansvar.
Ved situationer som kan betegnes ‘force majeure’ (færdselsuheld, snestorm, optøjer osv.), der ikke gør det muligt for artisten at nå frem, ophæves artistens forpligtelser.

I det tilfælde at artisten aflyser, vil Strip Danmark, så vidt muligt, skaffe en substitut, således at arrangementet alligevel kan afvikles.

Booking gebyret dækker Strip Danmarks administrationsomkostninger og refunderes ikke.

Artisten kan nægte at optræde hvis restauratøren ikke opfylder sine forpligtelser.
Hvis artisten er mødt frem, men blevet forhindret i at udføre sit show pga. restauratørens forsømmelse af sine forpligtelser, er restauratøren fortsat forpligtet til at udbetale fuldt honorar til artisten.


Klager over artisten

I tilfælde af klager over artistens afviklingen af aftalen, hører Strip Danmark gerne herom.
Vores artister er professionelle freelancere underlagt samarbejdsmæssige retningslinjer i forhold til håndtering af Strip Danmarks kunder. Skulle en artist vise sig ikke at efterleve de samarbejdsmæssige retningslinjer udstukket af Strip Danmark, vil samarbejdet blive taget op til revurdering og om nødvendigt termineret.


Klager over booking hånderteringen

Hvis du som restauratør er utilfreds med måden vi har håndteret din booking på, er vi naturligvis også meget lydhøre. Skriv til os og anfør klagepunkterne.


Forbehold

Vi tager forbehold for trykfejl.

Klar til at bestille strip?

STRIP DANMARK

Vi er Danmarks største strip bureau, og har i mere end 15 år beriget Danmark med fræk underholdning i form af strip.

© 2017 STRIP DANMARK

SUPPORT

Tlf: 71991924

Vi svarer telefonen
Man - Tor  10:00 - 19:00
Fredag       10:00 - 00:00
Lørdag       10:00 - 01:00

Pin It on Pinterest